Sielunkuvat, Tie Itseen
Sielunkuva sisältää kaiken sen energian, josta sielu koostuu, sillä kuva tulee Valosta. Kuvassa on sielun koko menneisyys. Päällimmäisenä olevalla informaatiolla on merkitystä tähän nykyiseen elämään, näihin aikoihin. Menneisyydestä saadut opit ja kokemukset olisi hyvä ottaa käyttöön nyt. Jos näkyvissä on jotain nykyiseen elämään liittyviä haittatekijöitä, olisi hedelmällistä tutkia ja käsitellä sellaiset asiat.

Kuvat tulevat juuri oikeana ajankohtana jokaiselle, silloin kun on sille vastaanottavainen. Olisi suotavaa olla kuvan kanssa yhteydessä säännöllisesti esim. meditoimalla sielunkuvaa. Joskus riittää, että kuva on ripustettu paikkaan, jossa sen näkee joka päivä. Kuva alkaa vaikuttaa nopeasti, vaikka voi viedä jonkin aikaa ennen kuin vaikutukset huomaa tässä fyysisessä elämässä. Koska sielunkuvissa ovat kaikki inkarnaatiot, on mahdollista nähdä useampia elämiä kuin vain sen joka on päällimmäisenä. Kuvaa katselemalla elämät voivat alkaa nousta esiin kullekin ominaisella tavalla, unina, näkyinä, tietämisenä yms.

Kuvista on saatu runsaasti myönteistä palautetta, mm. elämän muuttumisella parempaan suuntaan, on uskallettu tehdä ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa, on saatu sisäisiä vastauksia omiin ongelmiin jne.
Sielunkuviin tulee kanavoitu tulkinta, joka on vain viitteellinen. Ei ole tarkoituskaan antaa valmiita vastauksia ja selkeitä ohjeita, vaan jokaisen tulee itse työskennellä kuvan kanssa. Tällöin yhteys omaan sieluun vahvistuu ja sisäinen tieto herää paremmin esiin. Sielunkuva on valtava tietopaketti.

Sielunkuvia maalataan tilauksesta ja mukana tulee tulkintaa. Maalauksen hinta on 75€.
 


 "Maalaa oma sielunkuvasi" -kurssi:
"Maalaa oma sielunkuvasi" -kurssin tarkoituksena on avata yhteyttä omaan Korkeampaan Itseen intuitiivisen maalaamisen kautta. Osallistuminen ei edellytä maalaus-tai piirustustaitoja,vaan pelkästään avointa mieltä ja halua oppia uutta.Sielunkuvassa on kaikki se energia,josta sielu koostuu,sisältäen mm.kaikki menneet eletyt elämät. Kurssin kesto 1 päivä,hinta 95€.Kaikki maalaustarvikkeet sisältyvät hintaan.

Lisätietoja voi kysellä numerosta 050 4080991,tai sähköpostilla sariaino.tolonen(at)gmail.com

Takaisin pääsivulle